DUR odevzdána!

Dne 4. 12. 2018 odevzdal zhotovitel čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí a zahájil její projednávání. Současně startují práce na dokumentaci pro stavební povolení.