Aktualizace projektu schválena zastupitelstvy všech akcionářů!

Aktualizace projektu schválena zastupitelstvy všech akcionářů!

Na konci září byla představena aktualizace projektu Modernizace KNL zastupitelům všech akcionářů. Aktualizace obsahuje především změnu rozsahu investice (viz sekce Financování). Nejdříve se uskutečnila prezentace na půdě nemocnice, kde zástupci KNL vysvětlili přítomným důvody zvýšených investic. Následovala jednání všech tří zastupitelstev, které schválily nový rozsah projektu i formu financování. Nám nyní nezbývá než všem zastupitelům poděkovat, protože změna projektu byla přijata všemi zastupitelstvy jednomyslně! Dobrá práce!
KNL bere tento moment jako milník projektu, který jasně říká, že Modernizace KNL je pro region prioritou. Zároveň nás to zavazuje k ještě intenzivnější práci na projektu. V tuto chvíli již netrpělivě vyhlížíme územní řízení a pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení.