Předběžné tržní konzultace

Předběžné tržní konzultace

INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ DODAVATELE O KONÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE K PROJEKTU MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC, A.S.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. („Projekt“) pořádá předběžnou tržní konzultaci („Konzultace“) s potenciálními účastníky připravovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce („Veřejná zakázka“), která je stěžejní součástí Projektu a která zahrnuje zejména výstavbu Centra urgentní medicíny – CUM, parkovacího domu a Energocentra s předpokládanou hodnotou cca 2 mld. Kč bez DPH.
Konzultace proběhne formou videokonference, jejímž účelem bude seznámení potenciálních dodavatelů s Projektem, a následně formou dotazníku, které potenciální dodavatelé vyplní v reakci na dotazy zadavatele v něm uvedené.
Výzva k účasti na Konzultaci směřuje na potenciální dodavatele se zájmem o účast v připravované Veřejné zakázce, kteří se přihlásí k účasti na Konzultaci nejpozději do 27. 11. 2020 (včetně) prostřednictvím registračního formuláře. Bližší informace o průběhu Konzultace jsou ke stažení zde (
KNL-CUM_PTK_vyzva).  Editovatelný registrační formulář ke stažení zde (KNL-CUM_PTK_reg.form). Případné dotazy ke Konzultaci lze zasílat na e-mailovou adresu ptk.KNLiberec@havelpartners.cz.
Vyhodnocení Konzultace se předpokládá v průběhu měsíce prosince 2020-ledna 2021 s tím, že výsledky Konzultace budou využity při přípravě a zpracování podkladů připravované Veřejné zakázky.
Zahájení Konzultace je zároveň oznamováno ve Věstníku veřejných zakázek a jeho prostřednictvím též v systému Úředního věstníku Evropské unie (TED).