Stavební povolení v právní moci!

Stavební povolení v právní moci!

Dne 24. 2. 2021 dosáhl projekt dalšího významného milníku na své cestě k realizaci. V tento den nabylo stavební povolení projektu Modernizace KNL právní moci a z pohledu stavebního zákona nic nebrání v zahájení realizace. Než se tak stane, bude muset proběhnout finalizace dokumentů realizace stavby a výběrového řízení na generálního dodavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Stále tedy mnoho práce před námi, ale blíží se okamžik, kdy budeme informovat o opravdovém zahájení stavby!