Zveřejňujeme "Předběžná oznámení" k vyhlášení veřejných zakázek na projekt Modernizace KNL!

Zveřejňujeme „Předběžná oznámení“ k vyhlášení veřejných zakázek na projekt Modernizace KNL!

Dne 7. 7. 2021 Krajská nemocnice Liberec, a.s. uveřejnila ve Věstníku veřejných zakázek dvě tzv. Předběžná oznámení. Těmito oznámeními oficiálně informujeme všechny relevantní subjekty o skutečnosti, že připravujeme v rámci projektu Modernizace KNL vyhlášení dvou nadlimitních veřejných zakázek. První oznámení se týká vlastní realizace stavebních prací v objemu cca 2 mld. Kč (bez DPH) a záměru vyhlásit otevřené výběrové řízení na generálního dodavatele stavby (GDS) v průběhu letošního listopadu. Druhé oznámení informuje o záměru KNL poptat formou jednacího řízení s uveřejněním dodavatele služeb technického dozoru stavebníka (TDS).  Vyhlášení soutěže na TDS se plánuje na září tohoto roku.  Vyzýváme tímto všechny relevantní subjekty se zájmem se některé z těchto soutěží účastnit, aby sledovaly veřejně dostupné informační zdroje, prostřednictvím kterých budeme o vyhlášení obou veřejných zakázek informovat.

 

Odkaz na Předběžné oznámení GDS: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form01/Display/225679

Odkaz na Předběžné oznámení TDS: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form01/Display/225692