Krajská nemocnice Liberec vyhlásila veřejnou zakázku na generálního zhotovitele stavby!

Krajská nemocnice Liberec vyhlásila veřejnou zakázku na generálního zhotovitele stavby!

Liberecká nemocnice dosáhla dalšího milníku v rámci projektu Modernizace KNL, když 18. listopadu 2021 vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na generálního zhotovitele stavby Centra urgentní medicíny a parkovacího domu s energocentrem. Předpokladem pro vyhlášení bylo dokončení kompletní projektové dokumentace provádění stavby, včetně výkazu výměr, jejíž zpracovatelem byla společnost SIAL Architekti a inženýři s.r.o.  Nedílnou součástí zakázky jsou i podmínky soutěže a vlastní realizace v podobě zadávací dokumentace a závazného návrhu smlouvy o dílo, na kterých nemocnice spolupracovala s  MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. Při optimálním průběhu se nabídky očekávají do 18. 1. 2022.

Odkazy na vyhlášenou VZ:

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/240085

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1223555961-425321215/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1223555961-425321215/