Veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby opět vyhlášena!

Veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby opět vyhlášena!

Po neúspěšném prvním pokusu najít zhotovitele stavby Centra urgentní medicíny a souvisejících objektů vyhlásila Krajská nemocnice Liberec, a.s. ke dni 30. 6. 2022 opakovanou veřejnou zakázku na generálního dodavatele. Parametry soutěže zůstávají takřka beze změny, nicméně se po sérii jednání zástupců nemocnice a akcionářů podařilo najít shodu a navýšit finanční limit soutěže tak, aby se tentokrát soutěž opravdu uskutečnila a na jejím konci byla podepsána realizační smlouva s vítěznou firmou. Lhůta pro podání nabídky je stanovena na 60 dnů, tedy v současnosti do 30. 8. 2022. Věříme, že do konce tohoto roku již budeme znát našeho partnera pro realizaci projektu Modernizace KNL a následně úspěšně zahájíme vlastní stavební práce.

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1388908485-425321215/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1388908485-425321215/