Prohlídka místa plnění!

Prohlídka místa plnění!

Ve středu 27. 7. 2022 se v rámci vyhlášené veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby CUM uskutečnila prohlídka místa plnění. Zájemci z řad případných budoucích uchazečů se v doprovodu zástupců hlavního projektanta i zaměstnanců nemocnice měli možnost seznámit s dotčeným územím včetně podzemní chodby a interiérů budov určených k demolici. Věříme, že prohlídka uchazečům pomůže při tvorbě nabídek a sestavování nabídkových rozpočtů.