Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby nabyla účinnosti!

Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby nabyla účinnosti!

Dne 24. 3. 2023 nabyla účinnosti smlouva o dílo na realizaci první etapy Modernizace KNL mezi naší nemocnicí a „Sdružením pro Liberec“, jež je tvořeno trojicí stavebních firem. V praxi to znamená, že na začátku dubna dojde k předání staveniště, kde okamžitě začnou přípravné práce včetně stavby oplocení. V první dekádě měsíce května pak očekáváme zahájení vlastních stavebních prací, které odstartují mimo jiné i demolicemi budov autodílny a staré interny.
Stavba s sebou bohužel přinese i některá dočasná omezení v areálu i v okolí stavby. Bude se jednat především o přístupy do areálu nemocnice a pohyb v něm. Všechny důležité informace budeme s časovým předstihem komunikovat prostřednictvím všech možných nástrojů tak, aby zaměstnanci, naši klienti i veřejnost věděli vše důležité, co se v areálu děje a bude dít s ohledem na bezpečný přístup do nemocnice a pohyb v ní.
Předem se omlouváme za případné komplikace se stavbou spojené a věříme, že stejně jako my se již nyní těšíte, až bude v roce 2026 hotovo. Děkujeme za podporu!