Aktuality

Veřejná zakázka na dodavatele služeb technického dozoru stavebníka (TDS) vyhlášena!

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 byla do Věstníku veřejných zakázek odeslána dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na TDS v rámci projektu Modernizace KNL. Dnes byly veškeré informace zveřejněny a případní zájemci se tak mohou seznámit s podmínkami soutěže i způsobem, jak se o zakázku ucházet. Budeme doufat, že se nám sejde takový počet nabídek, abychom…

20. září 2021
Zveřejňujeme „Předběžná oznámení“ k vyhlášení veřejných zakázek na projekt Modernizace KNL!

Dne 7. 7. 2021 Krajská nemocnice Liberec, a.s. uveřejnila ve Věstníku veřejných zakázek dvě tzv. Předběžná oznámení. Těmito oznámeními oficiálně informujeme všechny relevantní subjekty o skutečnosti, že připravujeme v rámci projektu Modernizace KNL vyhlášení dvou nadlimitních veřejných zakázek. První oznámení se týká vlastní realizace stavebních prací v objemu cca 2 mld. Kč (bez DPH) a…

7. července 2021
Stavební povolení v právní moci!

Dne 24. 2. 2021 dosáhl projekt dalšího významného milníku na své cestě k realizaci. V tento den nabylo stavební povolení projektu Modernizace KNL právní moci a z pohledu stavebního zákona nic nebrání v zahájení realizace. Než se tak stane, bude muset proběhnout finalizace dokumentů realizace stavby a výběrového řízení na generálního dodavatele dle zákona o…

6. dubna 2021
Stavební řízení zahájeno!

Dne 16. 12. 2020 bylo zahájeno stavební řízení k projektu Modernizace KNL na základě žádosti, která byla podána na konci listopadu. Půjde-li vše, jak má, mohla by  KNL, a.s. disponovat stavebním povolením ještě v prvním čtvrtletí příštího roku. Dle plánu projektu bude po vydání stavebního povolení následovat veřejná soutěž na generálního dodavatele stavby.

22. prosince 2020
Předběžné tržní konzultace

INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ DODAVATELE O KONÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE K PROJEKTU MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC, A.S. Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. („Projekt“) pořádá předběžnou tržní konzultaci („Konzultace“) s potenciálními účastníky připravovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce („Veřejná zakázka“), která je stěžejní součástí Projektu a která…

19. listopadu 2020
Územní rozhodnutí v právní moci!

Dne 15. 4. 2020 nabylo právní moci Územní Rozhodnutí první etapy projektu Modernizace KNL. Projekt tak dosáhl významného milníku a opět se o něco přiblížil vlastní realizaci. Za celý projektový tým tímto děkujeme všem v nemocnici i mimo ni za spolupráci a podporu. Nyní je ve finální fázi příprava dalšího stupně dokumentace a věříme, že…

23. dubna 2020
Žádost o územní rozhodnutí pro stavbu CUM a parkovacího domu byla podána na stavební úřad!

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 16. prosince požádala o územní rozhodnutí na stavbu Centra urgentní medicíny a Parkovacího domu. „Je to významný milník pro celou naši nemocnici“, řekl k tomu generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. „Děkuji všem zúčastněným kolegům napříč nemocnicí, také projektantům za tvrdou a odpovědnou práci. A našim akcionářům za neutuchající podporu…

17. prosince 2019
Aktualizace projektu schválena zastupitelstvy všech akcionářů!

Na konci září byla představena aktualizace projektu Modernizace KNL zastupitelům všech akcionářů. Aktualizace obsahuje především změnu rozsahu investice (viz sekce Financování). Nejdříve se uskutečnila prezentace na půdě nemocnice, kde zástupci KNL vysvětlili přítomným důvody zvýšených investic. Následovala jednání všech tří zastupitelstev, které schválily nový rozsah projektu i formu financování. Nám nyní nezbývá než všem zastupitelům…

30. září 2019
Obrázků není nikdy dost!

Do sekce „Galerie“ jsme umístili několik vizualizací interiéru projektované budovy Centra urgentní medicíny. Nějak takto by to u nás mohlo za nedlouho vypadat a my se tedy opravdu těšíme…

24. dubna 2019
Běží třetí kolo workshopů se zdravotníky a techniky!

Na konci března jsme zahájili již třetí kolo workshopů zástupců KNL a zhotovitele projektové dokumentace. Tentokrát jsou předmětem setkání diskuse nad technologickým vybavením jednotlivých prostor. Po dlouhých jednáních o uspořádání a velikosti prostor, kterým byly věnované předešlé workshopy, začínáme nyní řešit jak budou vybaveny a napojeny na rozvody inženýrských sítí. Týmy na obou stranách byly…

12. dubna 2019
„Musíme postavit moderní nemocnici, jinak se současná stane odpudivou“

Přinášíme Vám zajímavý článek s generálním ředitelem MUDr. Richardem Lukášem, PhD., o projektu Modernizace nemocnice – výstavbě Centra urgentní medicíny, který dnes ráno zveřejnil zpravodajský portál www.libereckezpravy.cz celý rozhovor zde

11. března 2019
Vzorové pokoje v hledáčku novinářů!

U příležitosti zahájení činností na vzorových pokojích jsme tuto novinku představili novinářům. Jejich zájem byl veliký a z jejich reakce je jasné, že se nápad líbil, za což jsme velmi rádi. Věříme navíc, že nám vzorové pokoje umožní připravit a následně vybudovat kvalitnější prostory pro pacienty i zdravotníky. reportáž na ČT24

22. února 2019
Činnost ve vzorových pokojích zahájena!

Začátkem února jsme zahájili provoz vzorových pokojů. Od tohoto okamžiku mohou zdravotnické týmy spolu s projektanty připravovat lůžkové a JIPové pokoje v reálném prostředí. To umožní lepší orientaci i představu o tom jak mají lůžkové pokoje a JIPové boxy v nové budově CUM vypadat.

7. února 2019
DUR odevzdána!

Dne 4. 12. 2018 odevzdal zhotovitel čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí a zahájil její projednávání. Současně startují práce na dokumentaci pro stavební povolení.

4. prosince 2018
Stavíme vzorové pokoje!

Abychom zajistili zdravotníkům co nejlepší plánování prostor lůžkových pokojů, rozhodli jsme se vystavět makety standardního a JIPového pokoje. Tyto budou hotové během prosince a následně se zdravotníci „vrhnou“ na plánování těchto pokojů v reálném prostoru. Slibujeme si od toho reálnější představu při projektování a redukci rizika projekčních chyb.

28. listopadu 2018
2. kolo workshopů se zdravotníky

Dne 23. 11. 2018 jsme prezentací pro zdravotnické týmy zahájili druhé kolo workshopů projektantů se zdravotníky. Během prosince a ledna příštího roku budeme realizovat několik jednání zdravotnických týmů s týmem projektanta s cílem ukončit rozdělení ploch na jednotlivá pracoviště tak, abychom měli jistotu, že jednotlivé plochy a jejich vazby budou vyhovovat medicíně 21. století.

23. listopadu 2018