Aktuality

Energokanál pod heliportem

Co ze stavby v areálu nemocnice nevidíte? Pod heliportem nyní kopeme více než 10 metrů hluboký výkop pro budoucí energokanál. Občas je to na centimetry, ale nebojte, heliport stojí na pevných základech :o)

8. března 2024
Nová MHD linka do liberecké nemocnice

Nová okružní linka liberecké MHD, která bude jezdit okolo naší nemocnice a polikliniky Klášter, poprvé vyjede v pondělí 29. ledna. Spoj bude jezdit každých 20 minut a bude mít číslo 40. Prozatímní zastávka bude nyní na Husově ulici, nad budovou PPMD, později se přesune nad hlavní vchod do areálu nemocnice. V pracovní dny bude linka…

22. ledna 2024
Nový vchod do budovy D

POZOR! Ode dnešního dne je v našem pavilonu D zprovozněn nový vchod z ulice Kristiánova. Tento vchod byl vytvořen z důvodu modernizace KNL, konkrétně stavby parkovacího domu. Po dokončení celé stavby v roce 2026 bude obnoven původní vchod a atrium bude sloužit pacientům ONP a jejich návštěvám.

13. prosince 2023
3D model budoucího areálu nemocnice

Liberecká nemocnice nechala vyrobit nadčasový model areálu KNL. Ten zahrnuje nejen stávající nemocniční stavby, ale i budované Centrum urgentní medicíny, parkovací dům a právě dokončovaný pavilon nukleární medicíny. Z 3D modelu je krásně patrné, jak na sebe budou jednotlivé budovy v areálu nemocnice navazovat. Celý model měří 180 cm x 90 cm, tiskl se 1.900…

7. června 2023
Výstavba Centra urgentní medicíny zahájena!

V areálu nemocnice jsme 27. 4. 2023 za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla oficiálně zahájili výstavbu Centra urgentní medicíny. Symbolického aktu poklepání na základní kámen se vedle hlavy státu zúčastnili: generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, starosta města Turnov Tomáš Hocke, primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník, starosta města…

18. května 2023
Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby nabyla účinnosti!

Dne 24. 3. 2023 nabyla účinnosti smlouva o dílo na realizaci první etapy Modernizace KNL mezi naší nemocnicí a „Sdružením pro Liberec“, jež je tvořeno trojicí stavebních firem. V praxi to znamená, že na začátku dubna dojde k předání staveniště, kde okamžitě začnou přípravné práce včetně stavby oplocení. V první dekádě měsíce května pak očekáváme…

27. března 2023
Veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby zná svého vítěze!

Dnes jsme na tiskové konferenci oznámili vítěze veřejné zakázky na dodavatele stavby Centra urgentní medicíny. Nabídky podaly tři subjekty, dvě nabídky splnily podmínky zadavatele. Vítězem veřejné zakázky se stalo sdružení firem „Společnost pro nemocnici Liberec SYNER – Metrostav DIZ – GEOSAN GROUP“ s nabídkovou cenou 3,146 mld. Kč (bez DPH). Předpokládané zahájení stavby je v…

10. ledna 2023
Prohlídka místa plnění!

Ve středu 27. 7. 2022 se v rámci vyhlášené veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby CUM uskutečnila prohlídka místa plnění. Zájemci z řad případných budoucích uchazečů se v doprovodu zástupců hlavního projektanta i zaměstnanců nemocnice měli možnost seznámit s dotčeným územím včetně podzemní chodby a interiérů budov určených k demolici. Věříme, že prohlídka uchazečům pomůže…

27. července 2022
Veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby opět vyhlášena!

Po neúspěšném prvním pokusu najít zhotovitele stavby Centra urgentní medicíny a souvisejících objektů vyhlásila Krajská nemocnice Liberec, a.s. ke dni 30. 6. 2022 opakovanou veřejnou zakázku na generálního dodavatele. Parametry soutěže zůstávají takřka beze změny, nicméně se po sérii jednání zástupců nemocnice a akcionářů podařilo najít shodu a navýšit finanční limit soutěže tak, aby se…

4. července 2022
Veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby zrušena!

Z důvodu překročení maximální ceny byla Krajská nemocnice Liberec bohužel nucena zrušit veřejnou zakázku na generálního dodavatele stavby Centra urgentní medicíny. Projekt modernizace KNL a stavba CUM nicméně nadále zůstává nejvyšší investiční prioritou nemocnice i akcionářů. O dalším postupu bude proto v tomto týdnu jednat představenstvo společnosti s akcionáři.

2. května 2022
Prohlídka místa plnění!

V pátek 17. 12. 2021 proběhla v rámci veřejné soutěže na generálního zhotovitele stavby tzv. prohlídka místa plnění. Jednalo se o příležitost pro uchazeče o zakázku seznámit se místem, kde se bude stavba realizovat. Celkem se v areálu v Liberci sešli zástupci šesti stavebních společností, kterým zaměstnanci nemocnice ukázali území dotčené budoucí realizací, včetně interiérů…

20. prosince 2021
Krajská nemocnice Liberec vyhlásila veřejnou zakázku na generálního zhotovitele stavby!

Liberecká nemocnice dosáhla dalšího milníku v rámci projektu Modernizace KNL, když 18. listopadu 2021 vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na generálního zhotovitele stavby Centra urgentní medicíny a parkovacího domu s energocentrem. Předpokladem pro vyhlášení bylo dokončení kompletní projektové dokumentace provádění stavby, včetně výkazu výměr, jejíž zpracovatelem byla společnost SIAL Architekti a inženýři s.r.o.  Nedílnou součástí zakázky…

23. listopadu 2021
Veřejná zakázka na dodavatele služeb technického dozoru stavebníka (TDS) vyhlášena!

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 byla do Věstníku veřejných zakázek odeslána dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení na TDS v rámci projektu Modernizace KNL. Dnes byly veškeré informace zveřejněny a případní zájemci se tak mohou seznámit s podmínkami soutěže i způsobem, jak se o zakázku ucházet. Budeme doufat, že se nám sejde takový počet nabídek, abychom…

20. září 2021
Zveřejňujeme „Předběžná oznámení“ k vyhlášení veřejných zakázek na projekt Modernizace KNL!

Dne 7. 7. 2021 Krajská nemocnice Liberec, a.s. uveřejnila ve Věstníku veřejných zakázek dvě tzv. Předběžná oznámení. Těmito oznámeními oficiálně informujeme všechny relevantní subjekty o skutečnosti, že připravujeme v rámci projektu Modernizace KNL vyhlášení dvou nadlimitních veřejných zakázek. První oznámení se týká vlastní realizace stavebních prací v objemu cca 2 mld. Kč (bez DPH) a…

7. července 2021
Stavební povolení v právní moci!

Dne 24. 2. 2021 dosáhl projekt dalšího významného milníku na své cestě k realizaci. V tento den nabylo stavební povolení projektu Modernizace KNL právní moci a z pohledu stavebního zákona nic nebrání v zahájení realizace. Než se tak stane, bude muset proběhnout finalizace dokumentů realizace stavby a výběrového řízení na generálního dodavatele dle zákona o…

6. dubna 2021
Stavební řízení zahájeno!

Dne 16. 12. 2020 bylo zahájeno stavební řízení k projektu Modernizace KNL na základě žádosti, která byla podána na konci listopadu. Půjde-li vše, jak má, mohla by  KNL, a.s. disponovat stavebním povolením ještě v prvním čtvrtletí příštího roku. Dle plánu projektu bude po vydání stavebního povolení následovat veřejná soutěž na generálního dodavatele stavby.

22. prosince 2020
Předběžné tržní konzultace

INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ DODAVATELE O KONÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE K PROJEKTU MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC, A.S. Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. („Projekt“) pořádá předběžnou tržní konzultaci („Konzultace“) s potenciálními účastníky připravovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce („Veřejná zakázka“), která je stěžejní součástí Projektu a která…

19. listopadu 2020
Územní rozhodnutí v právní moci!

Dne 15. 4. 2020 nabylo právní moci Územní Rozhodnutí první etapy projektu Modernizace KNL. Projekt tak dosáhl významného milníku a opět se o něco přiblížil vlastní realizaci. Za celý projektový tým tímto děkujeme všem v nemocnici i mimo ni za spolupráci a podporu. Nyní je ve finální fázi příprava dalšího stupně dokumentace a věříme, že…

23. dubna 2020
Žádost o územní rozhodnutí pro stavbu CUM a parkovacího domu byla podána na stavební úřad!

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 16. prosince požádala o územní rozhodnutí na stavbu Centra urgentní medicíny a Parkovacího domu. „Je to významný milník pro celou naši nemocnici“, řekl k tomu generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. „Děkuji všem zúčastněným kolegům napříč nemocnicí, také projektantům za tvrdou a odpovědnou práci. A našim akcionářům za neutuchající podporu…

17. prosince 2019
Aktualizace projektu schválena zastupitelstvy všech akcionářů!

Na konci září byla představena aktualizace projektu Modernizace KNL zastupitelům všech akcionářů. Aktualizace obsahuje především změnu rozsahu investice (viz sekce Financování). Nejdříve se uskutečnila prezentace na půdě nemocnice, kde zástupci KNL vysvětlili přítomným důvody zvýšených investic. Následovala jednání všech tří zastupitelstev, které schválily nový rozsah projektu i formu financování. Nám nyní nezbývá než všem zastupitelům…

30. září 2019
Obrázků není nikdy dost!

Do sekce „Galerie“ jsme umístili několik vizualizací interiéru projektované budovy Centra urgentní medicíny. Nějak takto by to u nás mohlo za nedlouho vypadat a my se tedy opravdu těšíme…

24. dubna 2019
Běží třetí kolo workshopů se zdravotníky a techniky!

Na konci března jsme zahájili již třetí kolo workshopů zástupců KNL a zhotovitele projektové dokumentace. Tentokrát jsou předmětem setkání diskuse nad technologickým vybavením jednotlivých prostor. Po dlouhých jednáních o uspořádání a velikosti prostor, kterým byly věnované předešlé workshopy, začínáme nyní řešit jak budou vybaveny a napojeny na rozvody inženýrských sítí. Týmy na obou stranách byly…

12. dubna 2019
„Musíme postavit moderní nemocnici, jinak se současná stane odpudivou“

Přinášíme Vám zajímavý článek s generálním ředitelem MUDr. Richardem Lukášem, PhD., o projektu Modernizace nemocnice – výstavbě Centra urgentní medicíny, který dnes ráno zveřejnil zpravodajský portál www.libereckezpravy.cz celý rozhovor zde

11. března 2019
Vzorové pokoje v hledáčku novinářů!

U příležitosti zahájení činností na vzorových pokojích jsme tuto novinku představili novinářům. Jejich zájem byl veliký a z jejich reakce je jasné, že se nápad líbil, za což jsme velmi rádi. Věříme navíc, že nám vzorové pokoje umožní připravit a následně vybudovat kvalitnější prostory pro pacienty i zdravotníky. reportáž na ČT24

22. února 2019
DUR odevzdána!

Dne 4. 12. 2018 odevzdal zhotovitel čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí a zahájil její projednávání. Současně startují práce na dokumentaci pro stavební povolení.

4. prosince 2018
Stavíme vzorové pokoje!

Abychom zajistili zdravotníkům co nejlepší plánování prostor lůžkových pokojů, rozhodli jsme se vystavět makety standardního a JIPového pokoje. Tyto budou hotové během prosince a následně se zdravotníci „vrhnou“ na plánování těchto pokojů v reálném prostoru. Slibujeme si od toho reálnější představu při projektování a redukci rizika projekčních chyb.

28. listopadu 2018
2. kolo workshopů se zdravotníky

Dne 23. 11. 2018 jsme prezentací pro zdravotnické týmy zahájili druhé kolo workshopů projektantů se zdravotníky. Během prosince a ledna příštího roku budeme realizovat několik jednání zdravotnických týmů s týmem projektanta s cílem ukončit rozdělení ploch na jednotlivá pracoviště tak, abychom měli jistotu, že jednotlivé plochy a jejich vazby budou vyhovovat medicíně 21. století.

23. listopadu 2018