Běží třetí kolo workshopů se zdravotníky a techniky!

Běží třetí kolo workshopů se zdravotníky a techniky!

Na konci března jsme zahájili již třetí kolo workshopů zástupců KNL a zhotovitele projektové dokumentace. Tentokrát jsou předmětem setkání diskuse nad technologickým vybavením jednotlivých prostor. Po dlouhých jednáních o uspořádání a velikosti prostor, kterým byly věnované předešlé workshopy, začínáme nyní řešit jak budou vybaveny a napojeny na rozvody inženýrských sítí. Týmy na obou stranách byly posíleny o odborníky z oblasti technického zařízení budov a zdravotnických technologií. Cílem workshopů, které budou probíhat minimálně do června tohoto roku je připravit kvalitní dokumentaci jako podklad pro získání stavebního povolení.