Financování

Projekt Modernizace KNL, respektive jeho první etapa, je mimo jiné definována dostupnými finančními zdroji. V roce 2016 se podařilo získat souhlasy všech tří zastupitelstev akcionářů naší nemocnice, tedy Libereckého kraje, statutárního města Liberec a města Turnov s financováním projektu formou ročních příplatků na období 2017 – 2035. Společně s vlastním příspěvkem KNL se jednalo o celkovou sumu 1,747 mld. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se tento objem zdrojů ukázal jako nedostatečný, rozhodli akcionáři v roce 2020 prostřednictvím svých zastupitelstev o změně finančního modelu a navýšení celkových zdrojů. Původní příspěvky akcionářů budou ukončeny už v roce 2024 a ostatní zdroje projektu do částky 2,42 mld. Kč vloží Liberecký Kraj.

Události posledních dvou let a s nimi spojený prudký nárůst cen napříč celým spotřebním košem, včetně stavebnictví, zapříčinily, že dosud zajištěné zdroje ve výši takřka dvě a půl miliardy na financování celé investice v současných cenách (2022) nestačí. V květnu 2022 se nicméně KNL a akcionáři dohodli, což opět stvrdila zastupitelstva všech akcionářů (včetně města Frýdlant), že projekt Modernizace KNL realizován bude a zavázali se chybějící zdroje investice zajistit, aniž by byla ohrožena finanční stabilita naší nemocnice.

Smluvně zajištěné zdroje dle jednotlivých subjektů:

Liberecký kraj – 2.099,4 mil. Kč

Statutární město Liberec – 85,9 mil. Kč

Město Turnov – 54,5 mil. Kč

Město Frýdlant – 8,7 mil. Kč

Krajská nemocnice Liberec – 170,8 mil. Kč

CELKEM – 2.419,5 mil. Kč

 

Vedle smluvně zajištěných zdrojů registrujeme i zdroje deklarované, či předpokládané. Nejvýraznějším z nich je závazek samotné KNL, jež deklarovala vložit do projektu další prostředky ze svých zdrojů ve výši až 800 mil. Kč. Statutární město Liberec schválilo dodatečné financování projektu ve výši 100 mil. Kč. A vzhledem plánům ČR v období 2021 až 2027 dotačně podpořit investice do urgentního zdravotnictví, předpokládáme zisk a čerpání dotace z programu IROP v částce cca 150 mil. Kč. Celkově tak zajištěné i předpokládané zdroje tvoří sumu cca 3,47 mld. Kč.