Řídící výbor

Řídící výbor je poradní dohledový orgán projektu tvořený zástupci akcionářů, partnerů a managementu KNL, a.s. Řídící výbor na svých pravidelných setkáních dohlíží na vývoj projektu, diskutuje zásadní rozhodnutí a doporučuje varianty řešení.

Členové

Bc. Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

Ing. Jitka Volfová

1. náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro oblast ekonomiky, správy majetku a informatiky

MUDr. Přemysl Sobotka

náměstek hejtmana Libereckého kraje pro oblast zdravotnictví

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor Statutárního města Liberec

Ing. Tomáš Hocke

starosta města Turnov

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

bývalý rektor Technické univerzity v Liberci a místopředseda Technologické agentury ČR

MUDr. Richard Lukáš, PhD.

generální ředitel a předseda představenstva KNL, a.s.

Ing. Jan Rais, MBA

technický ředitel a místopředseda představenstva KNL, a.s.

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, LL.M., MBA

obchodní ředitel KNL, a.s.

prof. Ing. Petr Moos, CSc.

vedoucí projektu Modernizace KNL

Stálí hosté

MUDr. Rostislav Polášek

přednosta Kardiovaskulárního centra, primář kardiologie

MUDr. Dušan Morman

primář ARO

Bc. Lukáš Černý

manažer projektu Modernizace KNL