Harmonogram projektu

Dosavadní výstupy projektu

Malý generel areálu KNL

3/2015

Usnesení zastupitelstev akcionářů
k financování projektu

2/2016

Smluvní dokumenty financování projektu ze strany akcionářů i KNL

4/2016

Vyhodnocení Soutěže o návrh

3/2017

Dokončení JŘBU a podpis smlouvy na projektové práce

10/2017

Finální verze dokumentace pro územní rozhodnutí

12/2018

Zahájení územního řízení

1/2020

Finální verze dokumentace pro stavební povolení

7/2020

Stavební povolení v právní moci

2/2021

Zahájení veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby

11/2021

Zahájení nové veřejné zakázky GDS

6/2022

Zahájení stavby

4/2023

Analýza realizovatelnosti projektu

2/2016

Založení transparentního účtu

3/2016

Vyhlášení Soutěže o návrh na Modernizaci KNL

9/2016

Zahájení navazujícího Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na dodavatele projektových prací

6/2017

Dopracování návrhu stavby

8/2018

Změna územního plánu SML

8/2018 – 6/2019

Územní rozhodnutí v právní moci

4/2020

Zahájení stavebního řízení

12/2020

Finální verze dokumentace pro provedení stavby

11/2021

Zrušení VZ GDS

4/2022

Výběr zhotovitele stavby

2022

Očekávané kroky a milníky projektu

Převzetí stavby

2026

Harmonogram projektu

Dosavadní výstupy projektu

 • Malý generel areálu KNL (3/2015)
 • Analýza realizovatelnosti projektu (2/2016)
 • Usnesení zastupitelstev akcionářů k financování projektu (2/2016)
 • Založení transparentního účtu (3/2016)
 • Smluvní dokumenty financování projektu ze strany akcionářů i KNL (4/2016)
 • Vyhlášení Soutěže o návrh na Modernizaci KNL (9/2016)
 • Vyhodnocení Soutěže o návrh (3/2017)
 • Zahájení navazujícího Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na dodavatele projektových prací (6/2017)
 • Dokončení JŘBU a podpis smlouvy na projektové práce (10/2017)
 • Dopracování návrhu stavby (8/2018)
 • Finální verze dokumentace pro územní rozhodnutí (12/2018)
 • Změna územního plánu SML (8/2018 – 6/2019)
 • Zahájení územního řízení (1/2020)
 • Územní rozhodnutí v právní moci (4/2020)
 • Finální verze dokumentace pro stavební povolení (7/2020)
 • Zahájení stavebního řízení (12/2020)
 • Stavební povolení v právní moci (2/2021)
 • Finální verze dokumentace pro provedení stavby (11/2021)
 • Zahájení veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby (11/2021)
 • Zrušení VZ GDS (4/2022)
 • Zahájení nové veřejné zakázky GDS (červen 2022)
 • Výběr zhotovitele stavby (2022)
 • Zahájení stavby (2023)

Očekávané kroky a milníky projektu

 • Převzetí stavby (2026)