Galerie
Realizace stavby

Centrum urgentní medicíny

Parkovací dům s energocentrem

Předpolí a atrium budovy D

Výstavba a přeložky inženýrských sítí

Demolice

Zahájení stavby