Územní rozhodnutí v právní moci!

Územní rozhodnutí v právní moci!

Dne 15. 4. 2020 nabylo právní moci Územní Rozhodnutí první etapy projektu Modernizace KNL. Projekt tak dosáhl významného milníku a opět se o něco přiblížil vlastní realizaci. Za celý projektový tým tímto děkujeme všem v nemocnici i mimo ni za spolupráci a podporu. Nyní je ve finální fázi příprava dalšího stupně dokumentace a věříme, že v dohledné době budeme připraveni požádat o stavební povolení.