Prohlídka místa plnění!

Prohlídka místa plnění!

V pátek 17. 12. 2021 proběhla v rámci veřejné soutěže na generálního zhotovitele stavby tzv. prohlídka místa plnění. Jednalo se o příležitost pro uchazeče o zakázku seznámit se místem, kde se bude stavba realizovat. Celkem se v areálu v Liberci sešli zástupci šesti stavebních společností, kterým zaměstnanci nemocnice ukázali území dotčené budoucí realizací, včetně interiérů budov, které v jsou určeny k demolici.

Celá akce proběhla podle plánu a KNL těší, že je o zakázku a její realizaci na trhu zájem. Vzhledem k dotazům uchazečů v rámci zakázky je termín pro odevzdání nabídek v první polovině února.

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1223555961-425321215/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1223555961-425321215