Nový vchod do budovy D

Nový vchod do budovy D

POZOR! Ode dnešního dne je v našem pavilonu D zprovozněn nový vchod z ulice Kristiánova. Tento vchod byl vytvořen z důvodu modernizace KNL, konkrétně stavby parkovacího domu.
Po dokončení celé stavby v roce 2026 bude obnoven původní vchod a atrium bude sloužit pacientům ONP a jejich návštěvám.