Omezení pohybu v areálu nemocnice

Od 13. prosince 2023 je vchod do budovy D na Jablonecké ulici přestěhován na druhou stranu budovy! (Centrum následné péče, Stomatologická pohotovost, Ústní, čelistní a obličejová chirurgie (ÚČOCH), Otorinolaryngologie (ORL) a oční oddělení).


V průběhu dubna 2023 došlo v souvislosti se stavbou Centra urgentní medicíny a parkovacího domu k postupnému omezení pohybu v areálu nemocnice a v přilehlém okolí pro pěší i vozidla.

Zákaz vstupu do areálu nemocnice:
• z ulice Jablonecká a Husova směr Kristiánova,
• z ulice U Novostavby,
• od budovy D do areálu kolem heliportu a zpět.

Zákaz vjezdu osobních vozidel:
• od budovy C a A doprava kolem heliportu k vrátnici,
• hlavním vchodem u vrátnice,
• z ulice Jablonecká a Husova směr Kristiánova.

Vchod do budovy D (Centrum následné péče, Stomatologická pohotovost, Ústní, čelistní a obličejová chirurgie /ÚČOCH/, Otorinolaryngologie /ORL/, Oční oddělení) je zpřístupněný pouze z Jablonecké ulice.

V areálu nemocnice je povolen vjezd osobních vozidel pouze u budovy G (Pavilon péče o matku a dítě) s jednosměrným provozem kolem budovy C (Onkologické centrum), B (PIO), Nemocniční lékárny a zpátky kolem budovy N (OKMI) a E (Centrum psychiatrie) k výjezdu u budovy G.

Lékárna – výdejna na Husově ulici ke konci dubna 2023 ukončila provoz. Nadále můžete využívat bez omezení služby Nemocniční lékárny a prodejny zdravotnických potřeb naproti budovy B (PIO).